OJ Elite Winkowski Mountain Trip Wheels

  • Sale
  • Regular price £40.00
Tax included.


OJ Elite Winkowski Mountain Trip Wheels - 53mm

Mountain Trip Wheels/ 53mm Diameter/ 99A Durometer/ Set of 4/ Winkowski Signature Wheels/ Colour - White